φωτογραφίες της Λένας Στεφάνου από το Θερινό Σχολείο Αρχαιολογικής Εθνογραφίας που διοργάνωσε το αρχαιολογικό πρόγραμμα "Τρία Ιερά Κορυφής της Κεντρικής Κρήτης" στις Γωνιές Μαλεβυζίου.